Logga in

 

Du som redan är kund kan logga in här med ditt användarnamn och lösenord.

Glömt lösenord?

 

 

   

 

 
En Självklar Samarbetspartner för dokumentation 
och märkning och skyltning av dina projekt.
 

PROGRAM

 

 

 

 

Dokument och pärmar

Enkel användning

Bra och billigt

Med vårt program skapar du alla

 Programvaran är enkel att använda  Något bra behöver inte vara dyrt.
de dokument och pärmar du behöver. och sparar mycket tid som du kan lägga  Våra priser är anpassade för att passa 
Skriv ut eller jobba digitalt. på produktion istället för dokumentation. alla företag, stora som små.
 
     

 

FUNKTIONER

 
     

Drift- och underhållsinstruktion

Egenkontroll och riskanalys

Sök- och lägg till produkter från vår

Minimera skrivandet, all information

databas med över 280 tillverkare. läggs till genom val i rullgardinsmenyer med
Snabbsök produkter du använt tidigare färdiga texter som kan redigeras.
eller kopiera en hel DU-instruktion. Flervalsfunktion för att lägga till
Bifoga egna filer genom dra-och-släpp. samma text på fler ställen samtidigt.
Välj pärmutseende från färdiga mallar. Kopiera gjorda val inom ett projekt
Programmet skapar en komplett pärm eller från ett projekt till ett annat.
inklusive tillverkarens all dokumentation. Spara mallar och använd i nya projekt.
Programmet skapar förslag till skyltar som  
kan importeras i vår onlinebeställning. Skapa kompletta pärmar
  Välj den pärm du behöver för ditt projekt
Fråga/Svar, ÄTA och Avvikelse ifrån färdiga mallar.
Registrering och kommunikation mellan Bifoga egna filer genom dra och släpp.
dig och kunden sker direkt i programmet. Vald pärm skapas automatiskt med
Loggföring av all kommunikation.

samtliga dokument från programmet och

Omvandla godkända Fråga/Svar till ÄTA. bifogade filer som ingår i pärmen.
   
Personal- och leverantörsregister  Digitala mötesprotokoll/CL
Lägg in utbildning, anhörig, vertyg och Lägg till protokoll/CL från färdiga mallar.
bifoga intyg, avtal eller andra dokument. Digitala anteckningar med möjlighet att
Få påminnelse på e-post när en 

tilldela uppgifter, kommunicera, se status

utbildning är på väg att gå ut. och följa upp beslut och uppgifter.
Gör leverantörsbedömningar. 

Skriv ut mötesprotokoll från genomförda

Lägg in kemikaler och bifoga

 möten eller tomma mötesprotokoll.

eventuellt säkerhetsdatablad.  

All information är sökbar och rapporter

Koppling till projekt från register
skapas automatiskt utifrån din sökning. Koppla ihop information från personal-
  och leverantörsregistret med projektet.
Kvalitets- och miljöplan, avtal m.m. 

Ange personal, vilka entreprenörer och

Färdiga mallar för olika dokument. UE samt vilka kemikaler som kommer
Mallarna projektanpassas och sparas att ingå i projektet.
under aktuellt projekt i programmet. Du kan också skapa körtillstånd.
     
 
 KOSTNADSFRI KUNDANPASSNING

Våra program kan kundanpassas på en rad sätt för att passa just ditt företag - Vi gör det åt dig, kostnadsfritt!

   Vi kan till exemepel anpassa många av de texter som finns i våra rullgardinsmenyer.
   (Risker, riskreducerande åtgärder och skador som ska kunna väljas när du jobbar med din riskanalys men även 
   arbetsmoment, komponenter och kontrollpunkter som ska kunna väljas  när du jobbar med din egenkontroll.)

Vi kan också skapa kundspecifika Pärmmallar, Checklistor eller Mötesprotokoll och Dokumentmallar.

 
 
DOKUMENT OCH PÄRMAR  
Projektorganisation, Anhöriglista, Utbildningslista, Intern gränsdragningslista, 
Egenkontroller, Signaturförteckning, Riskanalyser, Arbetsmiljöplan, Kvitteringslista,
ÄTA, Avvikelserapporter, Fråga/Svar, Startmötesprotokoll, Slutmötesprotokoll, 
Byggmötesprotokoll, Projektmötesprotokoll, Planeringsmötesprotokoll, Dagbok,
Kvalitets- och miljöplan, Avtal, Anbud, Överenskommelse om produktansvar, 
Avrådande tillhandahållet material, Körtillstånd, Avfallshanteringsplan, Brevmall,
Kemikalieförteckning, Transportförteckning, Tidplan, Betalplan, Resursplan,
Mottagningskontroll, Sakkunnighetsintyg, Provtryckningsprotokoll, Pärmframsida,
Pärmrygg, Flikförteckning, Innehållsförteckning, Adress- och telefonlista, 
Komponentförteckning, Funktionsöversikt, Felsökningsschema, 
Underhållsförteckning, Underhållsbeskrivning, Underhållsjournal, Skyltlista,
Ventil-, Spjäll-, Don-, och Rumsförteckning, Injustering-, och Luftlödesprotokoll,
Information till driftpersonal, Mottagningskontroll, Produktblad, Ce-dokument, 
Byggvarudeklaration, Skötselanvisning, Monteringsanvisning.
KMA-Pärm, Montörspärm, Projektpärm, Anbudspärm m.m.
     
Videofilm DU-instruktioner
     

MÄRK- & SKYLTMATERIAL

 
  

 

           
STORT UTBUD OCH LÅGT PRIS
Vi har det som behövs för märkning och skyltning av entreprenaden.
Vår målsättning är helt enkelt att ge dig det lägsta priset. 
Men vi nöjer oss inte där! Vi vill ge dig ett mycket lägre pris
än vad du betalar hos den leverantör du beställer från idag.
 
ENKEL BESTÄLLNING...
En beställning görs enklast online. Där ser du hur din skylt  
kommer att se ut och får automatiskt en märk- och skyltlista
över beställt material som kan skickas för godkännande. 
Skyltlistan kan även bifogas i din drift- och 
underhållsinstruktion.
Naturligtvis kan du även göra din beställning över telefon eller
genom att skicka e-post - Välj det som är enklast för dig! 
 
... OCH SNABB LEVERANS
Alla beställningar som inkommer till oss innan 12:00 skickas 
från oss samma dag
 
Bruttoprislista    |    Videofilm
 

HJÄLP MED DRIFT- & UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER

 
   
  SKIPPA UTSKRIFTEN FULLSTÄNDIG INSTRUKTION
    Vi kan ta hand om utskriften av den DU-instruktion  Vi upprättar givetvis fullständiga DU-Instruktioner också.
    som du upprättat med hjälp av vårt program. Eftersom vi använder vårt program så går det fort vilket 
    Alternativet som ger dig det bästa av två världar. förmodligen ger dig markandens absolut lägsta pris.
    Här sparar du pengar samtidigt som du frigör tid till annat! Väljer du det här alternativet då är du helt fri att göra annat!
   

 

 

 
Vi är övertygad om att det är sista raden som räknas. Att spara tid och pengar är två sätt att nå bra resultat.
Vi hjälper dig att spara pengar genom oerhört låga priser samt med program som sparar mycket värdefull tid.
 
023-938 90    |   info@pbdab.se    |    Herrhagsvägen 53B, 791 76  FALUN    |    Support

 

© Copyright 2005, Produktblad Direkt AB. Alla rättigheter reserverade.